Terapia par

Problemy zdarzają się w każdym, nawet najlepszym związku. Ich przyczyny mogą być różne, ale zwykle trudnością w ich pokonaniu jest brak porozumienia i skutecznej komunikacji. Podczas terapii par wspólnie szukamy źródeł konfliktu, budujemy schematy rozwiązywania kryzysów oraz uczymy się nowych sposobów komunikacji i wyrażania własnych pragnień i oczekiwań.

Zakres pomocy

Pracuję z parami, które przeżywają kryzys. W mojej praktyce najczęściej spotykam się z następującymi problemami:

  • życie po zdradzie
  • brak porozumienia między partnerami
  • brak satysfakcji seksualnej lub zaprzestanie współżycia
  • problemy wynikające z utraty pracy przez jednego z partnerów
  • konflikty na tle podziału obowiązków
  • zazdrość
  • choroba jednego z partnerów
  • seksoholizm jednego z partnerów
  • uzależnienie od pornografii i cyberseksu

Pamiętaj, że terapia par może być odpowiedzią na problemy w związku, które wydają się być nierozwiązywalne. Nawet jeżeli Wasz problem nie jest wymieniony wyżej, dajcie sobie szansę i umówcie się na wizytę.

Warunki i przebieg terapii

Terapia par polega na regularnych spotkaniach, w których udział biorą oboje partnerzy. Jedna sesja trwa 60 minut, zwykle terapia odbywa się z częstotliwością raz na tydzień. W czasie terapii wspólnie próbujemy rozwiązać problemy, które trapią związek. Podczas terapii zachowuję całkowitą bezstronność – moim zadaniem nie jest szukanie winy, a pomoc w poprawieniu funkcjonowania związku. Pierwszą sesję lub kilka sesji poświęcamy na zdefiniowanie problemu, którym będziemy się zajmować. Podczas następnych sesjach wspólnie próbujemy znaleźć przyczyny konfliktu, zażegnać je i nauczyć się radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.